Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [20]

image

Chương 20: Bí mật của Dược Bất Độc

Dịch Hi Thần nhìn thấy Dược Bất Độc trở về, vội vã muốn đi ra ngoài, nhưng mà dáng dấp cổ quái của Dược Bất Độc hấp dẫn sự chú ý của y. Continue reading “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [20]”

Advertisements