Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [101]

image

101. Tăng bối phận

May là Hứa Tư Văn ở một bên, lúc này lại lên tiếng, trước kia là phiên dịch chuyên thuộc của Vũ Khánh Cương, hiện tại lại có đất dụng võ. Continue reading “Đông Bắc Hổ [101]”

Advertisements