Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [21]

image

Chương 21: Tuyệt chiêu

Vương Thanh Kiều cùng Việt Tiểu Nhu tỷ thí, là một trận đối chiến không có chút hồi hộp nào. Vương Thanh Kiều đã sớm bị đánh cho không còn ý chí chiến đấu chỉ dùng thời gian nửa chung trà liền bị Việt Tiểu Nhu đánh xuống đài, thi đấu còn lại hắn cũng không có tâm tình xem nữa, ủ ủ rũ rũ mà rời đi. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [21]”