Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [102]

image

102. Hai chủ hộ

Bởi vì phát triển thần kỳ, Hứa Tư Văn lúc chưa đến ba mươi tuổi, đã thành đời ông nội, buổi tối hôm đó Hứa Tư Văn lật tới lật lui làm bánh nướng áp chảo ở trên giường, y thật lòng không thích ứng được, hơn nữa y phát hiện, người nhà họ Vũ có thể đi tới hôm nay cũng không phải không có lý do, ít nhất thần kinh thô chính là một đặc điểm lớn! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [102]”

Posted in Hữu Xu

(Liêu Trai đồng nhân) Hữu Xu – Phong Lưu Thư Ngốc

image

Tên truyện: Hữu Xu

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: xuyên nhanh, đồng nhân liêu trai, 1×1, HE

Edit + beta: socola chấm nước mắm

Tình trạng bản gốc: hoàn 148 chương Tiếp tục đọc “(Liêu Trai đồng nhân) Hữu Xu – Phong Lưu Thư Ngốc”