Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [103]

image

103. Quần lót bự

Trong điện thoại Hứa Tư Văn vẫn chưa cùng người nhà nói chuyện bây giờ, mãi đến khi Vũ Nguyên Cát dẫn theo sáu người trở về, còn có một đống lớn đồ vật, tư thế chuẩn bị thường trú, y mới cùng Vũ Khánh Cương thu dọn đồ đạc chuẩn bị bay trở về Lan Châu đến Hứa gia tập. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [103]”