Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [23]

image

Chương 23: Trứng thú

Ngọc Anh chân nhân nói muốn thu y làm đệ tử nhập môn đương nhiên là Dịch Hi Thần nói dối. Tuy rằng y cực kỳ ghét Tiêu Khôi, nhưng không đến nỗi vì thắng gã một trận trong đại hội so kiếm mà mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma, y không thể chịu được đoạt ý thêm một lần nữa, liền cố ý dùng lời nói kích thích Tiêu Khôi, trước tiên rối loạn tâm tình của gã, để tạo cơ hội cho mình thắng. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [23]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [5]

image

Chương 5

Thể chất của dị năng giả siêu não có chỗ cùng loại với thần quái, nếu đem tinh thần lực tập trung ở hai mắt, liền có thể nhìn thấy những thứ mà trong thế giới hiện thực không tồn tại. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [5]”