Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [23]

image

Chương 23: Trứng thú

Ngọc Anh chân nhân nói muốn thu y làm đệ tử nhập môn đương nhiên là Dịch Hi Thần nói dối. Tuy rằng y cực kỳ ghét Tiêu Khôi, nhưng không đến nỗi vì thắng gã một trận trong đại hội so kiếm mà mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma, y không thể chịu được đoạt ý thêm một lần nữa, liền cố ý dùng lời nói kích thích Tiêu Khôi, trước tiên rối loạn tâm tình của gã, để tạo cơ hội cho mình thắng. Continue reading “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [23]”

Advertisements
Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [5]

image

Chương 5

Thể chất của dị năng giả siêu não có chỗ cùng loại với thần quái, nếu đem tinh thần lực tập trung ở hai mắt, liền có thể nhìn thấy những thứ mà trong thế giới hiện thực không tồn tại. Continue reading “Hữu Xu [5]”