Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [105]

image

105. Hai con ong mật bay trên không

Sau bữa cơm chiều, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn tỏ vẻ nguyện ý đưa Nữu Nữu vào danh nghĩa con nuôi, hơn nữa Vũ Khánh Cương còn nói một chuyện: “Sang năm Nữu Nữu liền lên năm nhất tiểu học đi? Vừa vặn con cùng Tư Văn đều công tác ở Lan Châu tân thành, liền để Nữu Nữu trực tiếp đến Lan Châu Nhất Tiểu đi, nghe nói trường tiểu học kia không tồi.” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [105]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [6]

image

Chương 6

Hữu Xu vẫn chưa ngẩng đầu nhìn, mà là giơ kẹo hồ lô vẫn chặt chẽ nắm trong tay lên, từng ngụm từng ngụm cắn xuống ăn luôn. Từ lúc mạt thế, cậu liền dưỡng thành thói quen “vừa bị kinh hách liền ăn uống quá độ”, chỉ có cảm giác chắc bụng mới có thể giúp cậu áp chế cảm giác sợ hãi mạng nhỏ bị treo một đường. Tại mạt thế, không có gì càng quý quá hơn thức ăn nước uống. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [6]”