Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [25]

image

Chương 25: Lừa gạt

Trưởng Tôn Tử Quân biết rõ mình nói sai, vô lực đỡ trán. Hắn sợ mình vừa mở miệng liền phát ra tiếng hừ liên tiếp, chỉ đành lấy ngón tay viết ở trên bàn: Ta có bệnh. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [25]”