Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [7]

img_1483

Chương 7

Trong lòng Hữu Xu sợ hãi, đang muốn nhấc chân chạy vội, áo lại bị một bàn tay to vô hình nhấc lên, ném vào vại nước. Vại nước cao chừng bốn thước, mà Hữu Xu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới ba thước (1 thước là 1/3 mét), vừa rơi vào cả người liền chìm vào trong nước, ngay cả miệng vại cũng nhìn không thấy. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [7]”