Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [26]

image

Chương 26: Thiên hỏa

Gần như chính là đồng thời, Ngọc Anh chân nhân theo lệ hỏa mà động, thuấn di đến bên sân, kéo Tiêu Khôi ra! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [26]”