Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [107]

image

107. Ba hai cùng ba nhỏ

May là Vũ Khánh Cương phản ứng nhanh, lúc nằm úp sấp ngã vào, thắt lưng dùng sức ở giữa không trung, làm một cái Càn khôn đại na di với vợ, biến thành hắn ở phía dưới làm đệm thịt cho vợ, còn vợ thì nằm nhoài trên người hắn, mà sau lưng hắn, lại là sàn nhà, may là trên sàn nhà còn trải một tầng thảm trải sàn thật mỏng giảm bớt một chút. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [107]”