Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [27]

image

Chương 27: Thiên hỏa lại đến

Dược Bất Độc không có tới xem chiến, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân liền cảm thấy nhất định là ông ở trong dược lư. Nhưng mà hai người tới dược lư, lại không nhìn thấy người, lò dược cũng không bốc khói. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [27]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [8]

image

Chương 8

“Nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Làm sao lại ở trong chùa?” Thiếu niên tự rót một chén trà cho mình, phát hiện nước đã lạnh, chỉ nhấp một hơi liền buông xuống. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [8]”