Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [108]

image

108. Vũ Phẩm Tường bệnh tuổi dậy thì

“Làm sao vậy?”

“Thằng út tên tiểu tử thúi kia, dẫn theo năm đứa nhóc con, tạo cái dàn nhạc chó má, đứng ở chỗ ngã ba kìa!” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [108]”