Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [28]

image

Chương 28: Rời khỏi sư môn

Kiếm của Trưởng Tôn Tử Quân đã gãy, tâm tình đại loạn, Ngọc Anh chân nhân thả kiếm lao ra hắn hầu như không có bất kỳ phản kháng gì, thẫn thờ mà đứng ở nơi đó. Kiếm của Dịch Hi Thần đột nhiên bay ra, đón lấy vạn đạo kim quang kia, gần như trong nháy mắt liền bị kim quang nuốt chửng. Nhưng y che ở trước người Trưởng Tôn Tử Quân, một bước cũng không nhường! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [28]”