Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [109]

image

109. Vẫn là chú Hứa tốt

“Chúng cháu ra đĩa hát cũng có thể kiếm tiền!” Sáu người không phục, bọn họ hát tốt như vậy, làm sao có khả năng không ai mua đĩa hát chứ? Đây tuyệt đối là đáng giá đầu tư. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [109]”