Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [29]

image

Chương 29: Bảng treo giải thưởng

Chợ Hà lâm trấn vô cùng náo nhiệt, tu sĩ đến từ năm châu bốn bể hội tụ nơi đây, tiên tài từ cấp thấp đến cấp cao rực rỡ muôn màu. Chỉ là xem mỗi một sạp hàng trong chợ một lần, cũng tốn mất mấy canh giờ của bọn họ. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [29]”