Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [30]

image

Chương 30: Thương Minh động chủ

Tuy nói là một tuyết hổ tinh, nhưng người ta đã tu thành động chủ một phương, kia cũng coi như là đại nhân vật. Ngươi nói ngươi đánh hơn người ta thì cũng thôi đi, ngươi lại còn nói ngươi cưỡi người ta, đây không phải là làm người khác tức giận à! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [30]”