Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [111]

image

111. Cô cho rằng cô là ai?

“Cô là ai?” Hứa Tư Văn đi tới thấy được một nữ nhân viên bị ngăn ở ngoài phòng máy, không quen biết, lạ mặt. Continue reading “Đông Bắc Hổ [111]”

Advertisements