Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [32]

image

Chương 32: Ma tu

Dịch Hi Thần từ trong lồng ngực Trưởng Tôn Tử Quân tránh ra, đang lo lắng nên nói cái gì, chỉ thấy Trưởng Tôn Tử Quân tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó một kiếm bổ về một phương hướng! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [32]”