Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [33]

image

Chương 33: Ân oán tình thù

Trương Loan thấy sự tiến triển của tình hình không như gã dự đoán, lại nghe bọn họ tựa như đã nhìn thấu kế hoạch của mình từ lâu, không khỏi hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, giọng the thé nói: “Vô Địch, ngươi đang làm gì đó!” Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [33]”