Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [115]

image

115. Liên quan tới xưng hô

“Kết thúc buổi lễ! Bày tiệc! Mở tiệc!” Đảm nhiệm người điều hành buổi lễ chính là bát đường thúc, cũng chính là đại đường thúc nhà bát gia gia, con cháu đều đi học rồi, còn mười phần phấn khích kêu gọi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [115]”