Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [12]

13886250_306314849759662_8997627340650772254_n

Chương 12

Tuy rằng Hữu Xu còn nhỏ tuổi, nhưng đã từng thấy qua rất nhiều tình cảnh lớn, thực nhanh liền thoát khỏi sợ hãi, cố gắng cầu sinh. Cậu lần thứ hai đưa tay, hung hăng chọc về mắt tăng nhân, đối phương lập tức buông tay ra, che mắt kêu thảm thiết. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [12]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [35]

image

Chương 35: Ngự thú đan tu

Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân liền bước lên con đường đi tới Hư Vô giới. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [35]”