Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [13]

image

Chương 13

Hữu Xu đã làm tốt chuẩn bị đi theo chủ tử về kinh, Tống ma ma cùng Bạch Thược lại trước một bước đuổi tới Khai Nguyên tự, muốn đón Hữu Xu rời đi. Các nàng cho rằng mười năm qua đi, lệ quỷ đã sớm đi rồi, ở hay không ở bên cạnh quý nhân cũng không hề gì. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [13]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [36]

image

Chương 36: Băng phong cự lang

Ngự thú đan tu kia không ngờ tới hắn lại đột nhiên ra tay, hoàn toàn không có phòng bị, huống hồ bản thân gã đã không có bao nhiêu tu vi trong người, dựa cả vào yêu thú bị định khế thay gã làm việc, bởi vậy bị một đòn này của Trưởng Tôn Tử Quân, gã chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều trộn vào một chỗ, đau đến nói không ra lời. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [36]”