Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [117]

image

117. Tiền lì xì chọn một trong vạn

Tiệc mừng lần này còn náo nhiệt hơn lần ở Hứa gia tập rất nhiều, người Hứa gia cũng tới, có điều quy trình lễ cưới bên Đông Bắc khác với Hứa gia tập. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [117]”