Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [37]

image

Chương 37: Không giống nhau

Một luồng ánh kiếm bổ về nơi Trưởng Tôn Tử Quân đang đứng, Trưởng Tôn Tử Quân nghiêng người né tránh, tảng đá bên chân hắn lập tức bị đánh đến bể thành bột mịn. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [37]”