Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [14]

image

Chương 14

Ghế dựa hai người còn chưa ngồi nóng, bên ngoài liền có một thái giám tới tuyên chỉ, bảo tam hoàng tử tức khắc vào cung yết kiến. Năm đó khi Cơ Trường Dạ bị trục xuất còn chưa xuất cung lập phủ, vì vậy, đến nay cũng chưa được phong bất luận vương tước hoặc phong hào nào, trong tất cả các hoàng tử có địa vị thấp nhất. Lần này có thể về kinh, cũng là kết quả của nhiều nước cờ. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [14]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [38]

image

Chương 38: Lôi quang tường

Một buổi tối như vậy, Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần đều ngủ không được. Bọn họ đang làm chuẩn bị cuối cùng, đồ vật nên đem theo thì đều đem theo, có thể cường hóa đều cường hóa, cuối cùng chính là chờ đợi. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [38]”