Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [119]

image

119. Nhà cũ

Sau khi ở cùng Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ phát hiện, kỳ thực vợ hắn thật sự không hoàn mỹ như trước đây hắn tưởng tượng. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [119]”