Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [15]

image

Chương 15

Nữ quỷ ở trong cung phiêu đãng mười một năm, vẫn là lần đầu tiên phát hiện người phàm có thể nhìn thấy mình. Nàng cao thấp đánh giá Hữu Xu, hỏi, “Trước khi nói chuyện với bổn cung, ngươi không nên tự báo họ tên sao?” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [15]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [39]

image

Chương 39: Biển Hư Vô

Tiêu Ly thấy hắn không có phản ứng, lại nói một tiếng: “Trở về đi.” Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [39]”