Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [120]

image

120. Mồ mả tổ tiên

Hai người dạo dạo nhà cũ xong, giơ chân lên phủi phủi mông chạy bốc một hàng khói, Hứa Tư Văn vừa chạy vừa lo lắng: “Thùng gỗ kia ném trong giếng được không?” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [120]”