Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [16]

image

Chương 16

Tứ hoàng tử đầu tiên là dụ dỗ Lan phi đến lãnh cung cưỡng hiếp rồi siết chết, lại thu mua cung nữ bên người tam hoàng tử, hạ mê dược cho tam hoàng tử, thừa dịp hắn bất tỉnh nhân sự liền đem thi thể Lan phi khiêng lên giường hắn, lại đem bạch lăng quấn quanh trên cổ Lan phi nhét vào trong tay tam hoàng tử. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [16]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [40]

image

Chương 40: Rừng hắc vụ

Bốn người gặp lại, không cần nhiều lời vô nghĩa, bội kiếm của Dịch Hi Thần ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng về ngực ngự thú đan tu kia đâm tới! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [40]”