Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [41]

image

Chương 41: Tâm ma

Hắc vụ càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng xen lẫn linh khí lưu động, nhưng mà bọn họ rất khó nhận biết linh lực kia đến tột cùng là đến từ vị tu sĩ nào, hay là đến từ đại lục Hư Vô giới. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [41]”