Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [42]

image

Chương 42: Trao đổi và cướp đoạt

Một lang yêu màu xám đang ngủ dưới tàng cây. Kiều Giác đốt mê hương ở cách đó không xa, một lúc sau, hôi lang kia mềm oặt ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn mất tri giác. Lúc này Kiều Giác mới đi tới. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [42]”