Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [18]

image

Chương 18

Hữu Xu còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì mình đã tự chạy ra khỏi cái hang sói Vương gia kia, nam đồng đã mở cái miệng tràn đầy răng nhọn ra, từng bước một đi tới. Nhưng nó vẫn thất bại, cách mấy trượng liền bị một lực lượng vô hình nào đó đánh văng ra. Nữ đồng sợ nó bay đi, vội vàng kéo nó trở về. Hai con quỷ vội vàng xoay quanh lương đình, vừa giương nanh múa vuốt, vừa quyền đấm cước đá, lại trước sau không dám tới gần. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [18]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [123]

image

123. Tin nhắn MMS, vết tích

Quần áo vải lanh Hứa Tư Văn chuẩn bị cho Vũ Khánh Cương, còn thật sự được hổ Đông Bắc tiếp nhận, mặc vào thoáng khí hắn không rơi mồ hôi như mưa như vậy nữa. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [123]”