Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [44]

image

Chương 44: Ma đầu

Da mặt Kiều Giác kia thật dày, am hiểu sâu sắc làm sao lợi dụng lòng người. Gã ở lại băng nguyên, tử triền lạn đả, nhõng nhẽo đòi hỏi. Mặc dù Lang Dược trời sinh lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn còn tâm tính nửa yêu, thời gian lâu, liền bị Kiều Giác đánh động, giữ gã ở lại băng động. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [44]”