Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [20]

image

Chương 20

Hữu Xu hút một hơi như cảm thấy không đủ bảo đảm, còn muốn hút thêm mấy cái, rồi lại lo lắng động tác trước đó quá lớn, làm thanh niên tỉnh dậy. Cậu nằm úp sấp ở bên gối, một mặt khống chế hô hấp, một mặt nhẹ giọng kêu, “Chủ tử, chủ tử? Ngươi tỉnh rồi sao?” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [20]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [125]

image

125. Này, này, đây không phải là anh

“Vợ, chúng ta trở về hay là ở bên ngoài chơi một chút?” Vũ Khánh Cương vừa lái xe vừa hỏi Hứa Tư Văn. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [125]”