Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [45]

image

Chương 45: Hôn moa moa

Dịch Hi Thần mở mắt ra, thế giới trước mắt khôi phục lại thành một mảnh hắc vụ nồng nặc. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [45]”