Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [22]

image

Chương 22

Đoàn người ngồi xe ngựa đến một địa phương tên là Ngũ Đạo Loan, đi về phía trước nữa liền chỉ còn sơn đạo gập ghềnh, chỉ có đi bộ mới có thể thông qua, vì thế dừng lại hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Nhóm thiếu niên tự nhiên không sợ hành trình gian nguy, vài vị danh môn khuê tú lại chịu không nổi khổ, bảo nha hoàn chọn ra một mảnh đất trống trải thảm lông dê lên, dọn xong các loại trà bánh, ở lại nơi này thưởng thức cảnh đẹp. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [22]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [127]

image

127. Áo thun ba lỗ quần cộc in hoa

Không chỉ Triệu Thục Đình há hốc mồm, tất cả mọi người nhìn thấy cô ta đều có chút không chịu đựng nổi, bị sét đánh… Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [127]”