Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [47]

image

Chương 47: Thần trí không rõ

Mồi lửa trong lòng Cao Thiên Trữ bị dẫn ra, rống to thét lớn như một người điên. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [47]”