Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [48]

image

Chương 48: “Ta có thể sờ hộ thể của ngươi một chút không?”

Người đi ra từ trong hắc vụ, thế mà lại là Dược Bất Độc! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [48]”