Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [24]

image

Chương 24

Không còn náo nhiệt để xem, Hữu Xu theo nhánh cây bò xuống, vừa đến mặt đất, liền cảm giác một luồng âm phong từ sau đầu đánh úp lại, tất nhiên là lệ quỷ đã lâu chưa hiện thân kia. Hữu Xu không giống ngày xưa hoảng sợ tránh né, cũng không lớn tiếng kêu cứu, ngược lại xoay người đối diện với sương đen. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [24]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [129]

image

129. Nhà có con gái nhỏ

Nếu nói, trước khi bọn họ kết hôn, đứa nhỏ đã đưa đến danh nghĩa bọn họ làm con nuôi, hoặc là nói, là làm con nuôi dưới danh nghĩa Hứa Tư Văn. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [129]”