Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [49]

image

Chương 49: Hoang đường

Vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân nhăn nhó, hồn bay lên trời, trong đầu thật giống như có dây pháo đang đốt bùm bùm. Hắn đem tự chủ mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phát huy đến cực hạn, rốt cuộc mới đem lực hồng hoang trong cơ thể ép xuống. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [49]”