Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [25]

image

Chương 25

Bên tai thiếu tiếng hít thở khi nặng khi nhẹ của Hữu Xu, Cơ Trường Dạ trằn trọc hơn nửa đêm cũng không ngủ, ngày thứ hai rời giường, tròng mắt một mảnh xanh đen. Hữu Xu độc chiếm một cái giường lớn, tay chân muốn duỗi như thế nào liền duỗi như thế đó, tự nhiên ngủ đến cực ngon giấc, làn da trắng nõn phiếm ra đỏ ửng khỏe mạnh, nhìn qua thần thái sáng láng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [25]”