Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [131]

image

131. Con nít cũng khó nuôi

Ăn xong cơm tối, cô nhóc tỏ vẻ muốn xuống, ngồi trên ghế trẻ em cao cao ăn cơm, nó không muốn thành thật cũng không được. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [131]”