Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [132]

image

132. Con nít thật là khó nuôi

Vũ Khánh Cương không biết truyện cổ tích, hiện tại hắn vừa nhìn sách liền mệt rã rời, vừa thấy chữ tiếng Anh thì còn dùng tốt hơn so với thuốc ngủ, lập tức liền có thể ngủ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [132]”