Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [52]

image

Chương 52: Là luyện thể hả? Hay là luyện thể hả? Vẫn là luyện thể hả?

Một tia sáng trắng bao bọc bọn họ lại, linh khí xung quanh chợt biến đổi. Chờ bọn họ mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã ở ngoài Hư Vô giới. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [52]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [27]

image

Chương 27

Sau khi đồ nhi biến mất hư không, Huyền Minh rốt cuộc bị nỗi bi thương thật lớn đánh bại, xoay quanh pháp đàn lảo đảo mà đi, lão lệ tung hoành. Tinh thần lực mà Hữu Xu thông qua lòng bàn tay đưa vào trong tròng mắt hắn còn chưa tán đi, cho nên Bồ Đề tự hiện tại, đã là một bộ dạng khác. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [27]”