Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [133]

image

133. Con nít quá khó nuôi

Hứa Tư Văn cầm quần áo mặc vào cho cô nhóc trước, quần áo mùa hè cũng chỉ là một cái đầm nhỏ, tròng lên là được rồi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [133]”