Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [53]

image

Chương 53: Dịch Hi Thần rất gấp

Dịch Hi Thần rất gấp.

Dịch Hi Thần vô cùng gấp. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [53]”