Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [29]

image

Chương 29

Hữu Xu khẩn trương ứa mồ hôi, đầu tiên là cậu ngồi nghiêng ở bên cạnh thanh niên, chậm rãi nghiêng đầu, bỗng cảm thấy cái tư thế này khó có thể giữ cân bằng, đổi thành nằm úp sấp trên gối đầu. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [29]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [54]

image

Chương 54: Hắn không được!

Trưởng Tôn Tử Quân đã từng bị người ta mắng là “gậy mát xa di động hình người”. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [54]”