Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [135]

image

135. Nuôi con mới biết ân cha mẹ

Bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi, trên căn bản đều là người mang theo trẻ em tới chơi, cho nên càng đến gần cửa công viên trò chơi, thì càng nhiều con nít. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [135]”