Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [55]

image

Chương 55: Nếu như hắn không được, ta nên khích lệ hắn như thế nào mới phải đây?

Hắn không được…

Không được…

Được… Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [55]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [30]

image

Chương 30

Mặc dù Tống thị bị Vương Tượng Càn hưu bỏ rồi còn đuổi đến chùa, Lâm thị vẫn như cũ không chịu buông tha đối phương. Nàng ta mua được vài ni cô, tính toán tra tấn Tống thị đến chết, may mà Tống ma ma và Bạch Thược đúng lúc đuổi tới, mang Tống thị trốn đi, lại được Cơ Trường Dạ âm thầm bảo hộ, tạm thời định cư ở một thôn trang nhỏ xa xôi tại kinh giao. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [30]”